Festivalul Internațional de Poezie București

Târgul Național al Cărții de Poezie

 13 - 17 mai, 2015. Video 2015

Poems – Marko Pogačar

Marko PogacarPoemele de mai jos aparțin poetului Marko Pogačar și vor fi citite în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie București 2014.
Mai jos aveți traducerea în engleză și originalul. Dat fiind că versurile sunt lungi, nu am avut cum să punem în 2 coloane, alături, originalul și traducerea.

ST. MARKO’S SQUARE

 

Something is happening, but I don’t know what.

a chest expanding and tightening,

the vein walls constricting, those grooves, glands,

releasing immense bitterness over Zagreb.

that’s what the sky is like these days: a nightmare

without a bit of holiness. a sketchbook in which many things

have and have not been drawn, the rustle

of millions of legs on the move.

nightmare, voices repeat, nightmare

you repeat. the sharp stripes down which

rain descends into its ruts; fingernails, surely fingernails.

leaves tied around wrists, because it’s autumn and these things

painlessly pass. water is boiling

in pots. dogs blossom black. those who approach me

approach the blunt evil: nightmare, I repeat,

nightmare, they repeat. the entire sky has

huddled into the clavicle, and in the sheer noise

no one can hear each other. everything’s new, and everything’s foul,

everything in Zagreb. eyes, plates, things

across which we look at each other. all holy, all sharp

all dogs, all our dense voices. the speech

of a city eager to bite, pine trees, a flock, something

in the air, under the ground, in the walls; something

above us and somewhere else. something is happening,

I don’t know what.

 

Translated by Dunja Bahtijarević and Kim Addonizio

 

 

WHAT IS A BRIM?

 

A brim is a category. an expression of tradition, an edge

that is not to be crossed. its word is never

rebutted: under the brim there is often a head,

a house, a rare and arrogant nothing. the head, if

a cow’s, is pierced with a steel bolt. the cow

is first chained to the damp walls of a barn, and then

struck fiercely. the blood gushing is the blood of

the homeland. homeland the cow had long claimed as its own.

if the head is a chicken’s, it is picked off with an axe.

the chicken is simply taken, transferred somewhere else,

placed on a chopping block and the neck is met with

a quick cold blade. the chicken shouts for a while, but

no one can hear it. a rabbit is slaughtered with literate, bare hands.

the blood stays in the body and flows with its suspicious

past. the ears, by which it hung from your hand, are calm,

as if nothing can be heard in the woods, nothing

is happening. fields are quiet. countries are quiet. the homeland

from somewhere seeps, and people harvest grapes. the heat

is unbearable. what is a brim and what is there under the brim?

 

Translated by Tomislav Kuzmanović and Anthony Mccann

 

 

LIGHT, SOMETHING FORTHCOMING

 

Like half of a peach

in its southern sweetness.

like raspberries, like peas.

a cow mooing

out of the white alliance of bones.

baked beans, earth’s kidneys,

meat for domestic animals.

something that breeds milk

when the roads are distant

and winter righteous and severe.

like fish, ragout, something like that.

we live quietly in the darkness of a tin can

then someone lifts the lid

and lets in sound and light;

there, suspicious white light.

 

Translated by Dunja Bahtijarević and Donna Massini

 

 

MARKOV TRG

 

Nešto se dešava, no ne znam što.

neki se grudni koš širi i napinje,

sužavaju se stjenke žila, ti žljebovi, žlijezde

luče golemu žuč nad Zagrebom.

takvo je nebo tih dana: košmar

bez trunke svetosti. blok na kojem je štošta

nacrtano i nije nacrtano, šum

milijuna nogu koje se pokreću.

košmar, ponavljaju glasovi, košmar

ponavljaš ti. oštre linije kojima

kiša silazi u svoje utore; nokti, sigurno nokti.

oko zapešća vezano lišće, jer je jesen i takvo

što bezbolno prolazi. vode kipe

u loncima. psi crno procvjetaju. tko mi prilazi

prilazi tupom zlu: košmar, ponavljam,

košmar, ponavljaju oni. cijelo se nebo

sabilo u ključnu kost, i nitko od puste buke

nikoga ne čuje. a sve je novo, i sve je mučno

i sve u Zagrebu. oči, tanjuri, stvari

preko kojih se gledamo. sve sveto, sve oštro

sve psi, sve naši gusti glasovi. govor

grada koji bi grizao, borovi, jato, nešto

u zraku, pod zemljom, u zidovima; nešto

nad nama i negdje drugdje. nešto se dešava,

ne znam što.

 

 

ŠTO JE TO OBOD?

 

Obod je kategorija. izraz tradicije, čvrsti

rub koji ne valja prijeći. njegovu riječ ne

osujećuju: pod obodom je najčešće glava,

kuća, rijetko i drsko ništa. glava se, ako je

kravlja, probuši čeličnim klinom. krava se

priveže lancima o vlažne zidove staje, zatim

se snažno udari. krv koja krene krv je domo-

vine. nju je krava, zubima, za se dugo svojatala.

ako je glava kokošja ona se otrijebi sjekirom.

kokoš se samo uzme, prenese na drugo mjesto,

položi na panj i na vrat se brzo & hladno sruči sječ-

ivo. kokoš još neko vrijeme urliče, ali je nitko

ne čuje. kunić se kolje pismenim, golim rukama.

krv ostaje unutar tijela i kola, sa svojom sumnjivom

prošlošću. uši, na kojima je iz tvoje ruke do sada

visio miruju, kao da se u šumi ništa ne čuje, ništa

ne dešava. polja miruju. zemlje miruju. domovina

od nekud kapi, a ljudi skupljaju grožđe. ogromna

je vrućina. što je to obod i što pod obodom ima?

 

 

SVJETLO, NEŠTO ŠTO DOLAZI

 

Kao polovica breskve

u svojoj južnoj slatkoći.

kao maline, kao grašak.

govedo koje muče

iz bijelog saveza kostiju.

pečeni grah, bubrezi zemlje,

meso za kućne životinje.

nešto iz čega postane mlijeko

kada su putovi predugi

a zima pravedna i žestoka.

kao riba, ragu, nekako tako.

živimo tiho u tami konzerve

a zatim netko podigne poklopac

i pusti unutra zvuk i svjetlo;

eto, sumnjivo bijelo svjetlo.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Cautare

Organizator

Co-Organizatori

Filiala Bucureşti Poezie - USR

Parteneri

Coproducător

Parteneri media