Festivalul Internațional de Poezie București

Târgul Național al Cărții de Poezie

 13 - 17 mai, 2015. Video 2015

Evenimente si lansari edituri

COPAC CU POEZIE ÎNFLORIT

sau

“CARTE  altFEL”

Designul altFEL şi poezia Irinei Mavrodin, între spirit tehnic şi lirică poetică, se intersectează în proiectul „Copacul cu Poezie”. „Obiect ludic” asemănător bibliotecii, destinat depozitării literare, el este de o altă factură: “un organism viu, materie însufleţită”. În crengile sale sălaşuieşte eul liric. Ales ca o reprezentare simbolică pentru valorile forţei vitale, pomul cunoaşterii aparţine vieţii, afecţiunii şi dragostei, fericirii şi deplinei sănătăţi, prevestind dezvoltarea personalităţii când se umple de rod. Rodul lui în acest caz este poezia şi comunicarea. Ca reprezentant al schimbării şi reînnoirii, în cadrul TNCP, „Copacul cu Poezie” este un obiect, pretext de interacţiune şi “comunicare ludică”, în relaţie sinestezică şi materialitate asemenea  volumului de poezie, dar extrem de diferit. Poeziile Irinei Mavrodin “…. nu sunt propriu-zis confesiuni, indiscreţii sentimentale, ci notaţii obiective sau simbolice, jocuri de tot soiul, inclusiv de cuvinte. Trăsătura definitorie mi se pare tocmai aceea ludică şi infantilă, totul, fireşte, în regimul unui livresc difuz şi de neevitat” (N.Manolescu). Aşa cum spune poeta….  “Mâna care scrie (desenează), cea care pictează, cea care sculptează etc. sunt instrumentul prin care hazardul se transsubstanţializează în necesitate, iar necesitatea se regăseşte în hazard”. În sensul acesta, mâna artistului este o mână instrumentală, iar designul copacului s-a născut dintr-o necesitate dar şi din hazard, punte în timp şi spaţiu între un “utilizator” de poezie (cititor) şi autorul ei. În-fiinţarea copacului cu poezie s-a săvârşit într-o dublă determinare: cea a trebuinţei şi a neaşteptatului (hazardart), dar şi a comunicării.

 

COPAC ÎNFLORIT

Ajută-mă

a spune vorba care

a lumii încremenită faţă poate îmblânzi

prin flori împietrite

ajută-mă să văd

cum nepătrunsul chip

într-altul va cădea

cu mâini nemişcate

dăm la o parte nemişcate crengi

IRINA MAVRODIN


 

Editura Tracus Arte

Sâmbătă, 21 mai

ora 13.00

Ruxandra Anton, „Cartea lumilor dispărute”.

Prezintă: Traian T. Coşovei.

Moderator: Cosmin Perţa

ora 16.00

Mariana Filimon, „Riscul tăcerii”.

Prezintă: Cornelia Maria Savu.

Moderator: Ioan Cristescu

Editura Herg Benet

Sâmbătă, 21 mai

ora 14.00

”Exerciţii de rebeliune”, un recital al poeţilor Marius Stancu-Iulian, Stoian G. Bogdan,

V. I. Tăuşance şi Leonard Ancuţa.

Moderator: Leonard Ancuţa

Editura Charmides

Sâmbătă, 21 mai

ora 17.00

Prezentarea volumelor de poezie ale editurii

Cautare

Organizator

Co-Organizatori

Filiala Bucureşti Poezie - USR

Parteneri

Coproducător

Parteneri media